Apurahat

Sairaalakemistit ry:n apurahojen myöntämisperusteet

Sairaalakemistit ry myöntää vuosittain apurahoja jäsentensä ammatillista toimintaa tukeviin hankkeisiin ja koulutuksiin. Kouluttautuminen voi olla osallistumista jaoston järjestämille koulutuspäiville, kansainväliseen kokoukseen, tieteellistä jatkokoulutusta tai muuta soveltuvaa koulutusta.

Apurahoja voivat hakea kaikki yhdistyksen jäsenet. Apuraha-anomukset toimitetaan Sairaalakemistit ry:n sihteerille. Apurahoja ei voi hakea takautuvasti. Hakemukset käsitellään hallituksen kokouksissa, joita pidetään noin kahden kuukauden välein. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti ja nimi julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla. Sairaalakemistin pätevyyteen tähtääviä opintoja suorittaville jäsenille voidaan myöntää apuraha kerran vuodessa, muille jäsenille kolmen vuoden välein.

Matka-apurahat

Sairaalakemistit ry:n järjestämille koulutuspäiville osallistumista varten voidaan myöntää apuraha, joka kattaa Sairaalakemistin pätevyyteen tähtääviä opintoja suorittaville jäsenille matkakulut ja osallistumismaksun kokonaisuudessaan ja muille jäsenille 50% toteutuneista matkakuluista ja osallistumismaksusta.

Kansainväliseen kokoukseen ja muuhun soveltuvaan koulutukseen voidaan myöntää apuraha, joka on maksimissaan 50 % toteutuneista kokonaiskuluista. Apurahaan voi sisällyttää matka- ja majoituskulut, oheismateriaalikulut sekä osallistumismaksun, mutta ei mm. päivärahoja, ruokailuja, avecin kuluja eikä iltatilaisuuksista aiheutuvia kustannuksia.

Myönnetyn matka-apurahan maksamisen edellytyksenä on apurahan saajan kirjoittama matkakertomus, joka julkaistaan Sairaalakemistit ry:n kotisivuilla. Vaihtoehtoisesti matka-apurahan saaja voi esittää matkakertomuksensa suullisesti Sairaalakemistit ry:n koulutustilaisuudessa.

Muut koulutukseen liittyvät apurahat

Väitöskirjatyöhön voidaan myöntää virkavapaudelle maksimissaan kolmen kuukauden apuraha, joka vuonna 2015 on 2000 €/kk. Apurahan saadakseen hakijan tulee todistettavasti olla vapautettuna palkallisesta työstä. Väitöskirjan painatus- ym. kuluihin voidaan maksimissaan myöntää 1400 € tositteita vastaan.

Nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeuden hakemisesta Valviralta aiheutuviin kuluihin voidaan myöntää apuraha, joka kattaa täysimääräisenä rekisteröitymisestä aiheutuneet kustannukset. Tällöin apurahaa ei tarvitse erikseen hakea, vaan hallitus myöntää apurahan taloudenhoitajalle lähetetyn laskun mukaisesti.

Apurahojen maksaminen

Myönnetyt apurahat tulee käyttää myöntämispäivästä seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Määräaikaan mennessä käyttämättömät apurahat raukeavat.

Apurahan maksamista varten tulee apurahan saajan lähettää määräajan kuluessa yhdistyksen taloudenhoitajalle lasku, jonka liitteenä ovat maksettavaan apurahaan liittyvät alkuperäiset kuitit sekä matka-apurahan ollessa kyseessä myös matkakertomus.

Apurahasäännöt on päivitetty ja hyväksytty syyskokouksessa 2015.

 

Apurahan saaneiden matkakertomuksia